20120720

Tadahiko Hayashi

Takadanobaba, Tokyo, 1950 via tkoszkmizuho


Omori, Tokyo, 1950 via tkoszkmizuho
Shinagawa, Tokyo, 1946 via Art Blart


© Tadahiko Hayashi